image

SundaMaya.org

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Propinsi Jawa Barat

05/04/2013

Sajak-sajak Inu Nugraha

ASMARANDANA

Asa cikeneh anjeun ngaharewos
Nyulusup na sapanjang renghap napas
Marengan gelikna suling
Lir ngahudang deui sara asih
Nu geus lawas
Laas ku mangsa
Kari waasna
Ngalangkang
Siga cahaya bulan
Nu ngambang di langit paul

Duh,
Getih nu geus lila ngadagleg
Ngagulidag lir lambak tujuh sagara
Mawa Jumeritna sora hate
Iraha pinanggih jeung kaasih nu wening
Tanpa jungkrang jeung hahalang
Nu misahkeun urang ?

Asa cikeneh anjeun ngaharewos
Lir gelap nu ngabentar
Mupus tapak lengkah nu mimiti natrat
Na lemah beueus ku cimata kahanjakal
Naha bet nyulam kahayang
Nu ngan saukur wangwangan ?

 

ASMARANDANA (2)

Enung,
Basa matapoe moncorong ka sorenakeun
Basa cahayana ampir suda
Basa galindeng kacapi nu ngajentreng
Marengan renghap napas jeung teuteup
Nu eunteup na pucuk asih
Anjeun nembangkeun deui kidung asmarandana
Malikan lalakon nu geus lawas
Kumaha lewangna anjeun ngudag lamunan
Bari mulungan bentang nu maruragan
Na lemah nu beueus ku cisoca anjeun

Duh enung,
Jentreng kacapi na tungtung ramo anjeun
Lir gelap ngabentar. Neumbrag hate
Nu disamunikeun na lelembutan

Lasawang, lengkah anjeun mapay-mapay jalan satapak
Nyiar pamuntangan na tungtung kahayang
Nu tacan natrat

Kiwari
Urang bareng ngudag jaga
Bari nyulam harepan. Sugan jeung sugan
Gelikna kacapi
Nepi ka lawang kabagjaan
Nu masih dina wangwanan

Najan renghap karasa eungap
Lengkah geus rumanggieung
Teuteup kari sakiceup-sakiceup
Aya kahayang

Ramo-ramo nu geus ngeeper
Ngageterkeun deui rasa asih

Urang bareng mulungan bentang nu kungsi maruragan
Sugan pareng, urang awurkeun deui ka langit paul
Langit kaasih tanpa wates

 

ASMARANDANA (3)

Na soca anjeun
Aya talaga anu liuh
Caina lir runtuyan mutiara
Ririakan katojo matapoe

Na soca anjeun
Aya cahaya ngaburisat
Lir gugupay
Ngajak neuleuman talaga

Ngan
Iraha tepi kana dasarna ?
Di dinya, langit anu biru
Nampeu
Teu kaalingan mega
Ngajak ngawang-ngawang
Ka langit tanpa wates
Mawa hate nu pinuh rasa cangcaya.

 

ASMARANDANA (4)

Angin peuting ngahiliwir
Marengan lengkah
Mawa hate rajet
Tapak natrat
Sapanjang lemah nu rarekah
Katojo matapoe katiga

Bulan anu moncorong
Ngambang di awang-awan
Cahayana lir nyulusup kana sakujur balung
Geuning aya keneh galindeng wirahma asih

Bareng jeung sorot soca anjeun, jungjunan
Ting kumelip, kawas bentang anu baranang
Marengan renghap anu eungap
Nyorang lalampahan nu kari jeujeungkalan.

Tarumanagara Karajaan Gede Di Nusantara (Bagian 3)

Perlu dikanyahokeun, ciri Tarumanagara karajaan gede, aya 46 karajaan leutik nu aub, nu lega wewengkonna mimiti basisir Lampung, nepi ka Kali Serayu, Jawa tengah, tur dibere status nagara bagian, hartina boh raja-rajana, boh sistim pamarentahan, teu bina ti otonomi daerah kiwari. Karajaan kasebut, di antarana; Salakanagara, Cupunagara, Nusa Sabay, Purwanagara, Ujung Kulon, Gunung Kidul, Purwalingga/Purbalingga, Agrabinta, Sabara, Bumi Sagandu, Paladu, Kosala, Legon, Indraprahasta, Manukrawa, Malabar, Sindang Jero, Purwokerta, Wanagiri, Galuh Wetan (Purwagaluh), Cangkuang /Kendan... Saterasna..

Ngirit Energi

Ku, Rahmat Afandi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kungsi umajak ka sakumna rahayat pangeusi nagri, yen sarerea kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket,sabab di luaran haga minyak nerekel, geus nincak 120 US Dolar/barelna. Jadi wayahna cenah, urang Ceuk nu palinter tur arapal mah, energy teh lain ngan ukur bahan bakar wungkul, lain listrik, atawa tanaga cai, angin, atom, nuklir, geothermal, atawa thermonuklir wungkul. Ari nu kaasup energy teh cenah oge, sumberdaya-manusa. Panalekna, naha sumberdaya manusa, milu kakuras, atawa boros? Data ngeunaan ieu hal,... Saterasna..

Kunti Dina Tangkal Koang

Ku: Kang Fauzi

Bet Saumur nyunyuhun hulu karek harita kuring nempo anu ngarana Kunti (meureun). Da cek batur mah anu ngarana kunti teh ayana di cai atanawa dina kokocoran cai. Ari nu kungsi katempo ku kuring , teuing jin teuing enya kunti.
Harita teh poe Salasa, biasa aya borongan. Mobil butut-butut oge boga sorangan bisa ngahasilkeun duit keur ka dapur. Sok sanajan pamajikan digawe jadi pagawe nagri ( Kesehatan) , tapi ari nu ngaran kapala rumah tangga nya kudu we neangan sahuap sakopeun Atuh aya leuwihna ditabung, sawareh keur biaya sakola barudak. Rea anu menta supaya... Saterasna..

Manusa Salaku Mahluk Sosial (Ulil Amri)

Ku: Hj.Imas Kurniasih, M.Ag-MG

Waktu manusa diciptakeun ku Allah, inyana lain ngan dibere tugas amr takwin tapi oge amr taklif. Jadi eksistensina di dunya lain ngan wungkul minangka hamba Allah tapi oge khalifatullah. Anu nulis nyoba medarna kalawan misah. Sawaktu manusa mibanda predikat khalifatullah fil ardl bakal katangen sabage mahluk sosial. Lantaran papancenna sabage khlifatullah jelas aya implikasi jeung pakuat-pakaitna jeung aspek-aspek sosial.

Saterasna..

Pulitik Ki Sunda: Sunda Substantif, Sunda Kualitatif, Sunda Aktual

Ku : Dr. H. Gunawan Undang, M.Si

Dina salah sahiji edisi majalah Sunda Mangle (di Bandung) sababaraha waktu katukang, mun teu salah mah aya salah sahiji artikel nu jejerna Iraha ki sunda manggung? Basa ilubiung dina diskusi “Manusa Sunda Ditinjau dari Perspektif Sejarah” dijejeran ku Dr.Nina H.Lubis (Sejarawan ti unpad) nu dilaksanakeun ku SKM Galura (Koran Sunda di Bandung) sababaraha waktu ka liwat; nu leuwih nyoko kana adeg-adeg manusa Sunda mangsa bihari jeung kiwari, aya sababaraha pasualan karakter Ki Sunda, diantarana : ari urang Sunda teh teuneung... Saterasna..

H. Rahmat Mas

Sastrawan jeung Tokoh Penerbit Sunda

Ku: Djodi Prihatna, A.Md-MG

Ku lantaran kaahlianana dina penerbitan Rahmat teh hayang pisan nerbitkeun buku agama. Ngan bae tacan bisa kalaksanakeun lantaran kaburu maot. Di kulawargana Rahmat ngawajibkeun anak incuna nyarita dina basa Sunda. Lantaran apan pangajaran anu munggaran teh ayana di kulawarga. Ari ngarasa urang Sunda mah, nyarita atuh dina basa Sunda. Ulah ngarasa sungkan atawa sieun salah nyarita make basa Sunda. Da mun salah nyarita mah, engke ge aya nu menerkeun.
H. Rahmat Marta Adi Subrata, atawa Rahmat MAS, dibabarkeun kaping... Saterasna..

Carita Sindangkasih

Ku, Didi Supriyadi

Nyukcruk galur nu kapungkur, mapay carita nu baheula, ngenaan silsilah atawa cikal bakal carita Nyi Rambut Kasih sok sanajan aya sababaraha versi carita rahayat ngenaan Nyi Ambet Kasih atawa Nyi Rambut Kasih salah sahiji nu rek kukuring dipedar, numutkeun carita para pujangga sunda, sareng sesepuh urang nu masih jumeneng, jeung nu geus teu aya dikieuna, miheulaan ninggalkeun urang nu masih kumeledang di alam marcapada nu masih ngarandapan rasa lapar, hareudang, tiris, turta panas jeung lian-liana.

Saterasna..

Seni & Kaulinan

Sajak - Sajak Kang Fauzi

SAJAK CINTA

I

Nyawang pangalaman ka tukang
Waktu ngarasakeun ni’matna cinta
Tina hate tukeur ucap anu suci
Palupuh nu bisu milu nyakseni Tapi teu lila !
Cinta laas ku katiga
Ngijih muyarkeun pasini ati
Padahal raga kungsi ngahiji
Padahal cinta geus matri na ati

Saterasna..
05/04/2013

Balagonjakan

Chageur?

Di salah sahiji koridor RS nu di Jl. Riau No. 11, Dokter Haji Deden seperti biasa rutin nguriling ninggali pasien anu di tangani kumanehna, manehna kataji ku Ibro anu keur ngalamun bari semu sedih

Saterasna..
05/04/2013

Lalayang